Happy New Shopper Year!?

22-01-2020

Het nieuwe jaar is alweer even gestart. Nog maar liefst 343 dagen in te gaan (in 2020) om er een succesvol jaar van te maken voor jouw business en categorie. Dit is het moment om de jaarplannen in de praktijk te gaan brengen. Op naar de perfectie executie...! De essentiële vraag hierbij is: wanneer wordt het een succes? oftwel een 'happy shopper year"? 

Ik kan je niet helpen aan 1 generieke checklist, die je kunt afvinken. Wel zijn er altijd een aantal belangrijke 'algemene' enablers die nodig zijn om een (inhoudelijk sterk) plan daadwerkelijk tot een succes te kunnen maken. 

Met deze vragen kan je checken of jouw plannen goed in de steigers staat. Of misschien kom je er wel achter dat er nog wat "werk aan de winkel is". 

 Check jouw plan adhv de volgende 9 vragen:

  1. Vormen de plannen een logisch onderdeel in de lange termijn visie en ambitie van jouw categorie en merk?
  2. Is het plan terug te leiden naar 1 algemene groeidoelstelling voor jouw categorie en kanaal/klant? Kan je dit kort in enkele zinnen omschrijven? 
  3. En zijn de top 3 'Must Win Battles' - die nodig zijn om dit doel te behalen helder en staan deze boven aan de agenda?
  4. En wat als ik de klant vraag: zegt die dan hetzelfde (op vraag 2 en 3)?
  5. Zijn de plannen gebaseerd op de "Triple Win"? biedt het een relevant voordeel of oplossing voor zowel de klant, de shopper als het merk?
  6. Zijn de plannen concreet doorvertaald van data en insights naar concrete tactics bij de kanaal/klant (denk aan de 4 P's)?
  7. Wordt het plan gedragen door de je klant(en)? is er alignment en commitment op de uitvoering?
  8. Zijn er genoeg resources ( niet alleen geld, maar ook tijd en kennis) om de plannen uit te voeren, of kom je toch nog ergens tekort?
  9. Zijn er vooraf KPI's gedefinieerd waarop je gaat (bij)sturen, evalueren en dus bepalen of het een succes is?

Hoe bereik je dit dan dan? dmv een goed 'plan proces'* waarbij je vaart op sterke insights, ondernemerschap en "last but not least" een nauwe samenwerking en dialoog met je klant & je interne stakeholders!. 

Een goed plan is in ieder geval geen 'statisch' document, dus blijf er aan bouwen en finetunen het hele jaar rond! 

Op naar een mooi Happy Shopper Year! 

*ps. benieuwd hoe je tot een "goed" plan proces komt? neem gerust contact met mij op voor advies en concrete ideeën die passen bij jouw bedrijf.